Bedrijf & Familie is een uniek samenwerkingsverband van specialisten op het gebied van ondernemingsrecht, personen en familierecht en fiscale / financiële planning.

De samenwerking is uniek omdat de betrokken adviseurs onafhankelijk van elkaar werken en uiteindelijk vanuit de eigen expertise één compleet gebalanceerd advies kunnen uitbrengen, vanuit een absolute focus op Bedrijf én Familie.

Grote voordelen van de werkwijze van Bedrijf en Familie zijn:

 • efficiënte aanpak
 • nationaal en internationaal werkterrein
 • direct betrokken en bereikbaar
 • kritisch en onafhankelijk meedenken
 • uitwerken van oplossingen / adviezen in overeenkomsten en/of notariële akten
 • helder in aanpak, uitwerking en resultaat

Kortom, in onze adviezen worden alle voor het familiebedrijf relevante aspecten meegenomen. Bedrijf en Familie voert de regie op de begeleiding van de familie in het betreffende proces, zodat u niet zelf met meerdere adviseurs van verschillende organisaties aan tafel zit.

U communiceert direct met één partij die u voorziet van één compleet onafhankelijk advies en ook de uitwerking / implementatie daarvan verzorgt.

Binnen een familiebedrijf spelen hoofdzakelijk 5 thema’s:

 1. Wie van de familie werkt in het bedrijf, of gaat er in het bedrijf werken?
 2. Wie beslist er namens de familie, hoe zijn de eigendomsverhoudingen geregeld?
 3. Hoe verlopen de geldstromen tussen het bedrijf en de familie? Hoeveel dividend wordt er uitgekeerd? Hoeveel wordt er geïnvesteerd? Hoe zijn de salarissen en bonussen geregeld?
 4. Hoe liggen de familieverhoudingen? Hoe zorg je voor verbinding tussen de diverse familieleden?
 5. Wat zijn de normen en waarden binnen de familie, welk gedachtengoed moet worden uitgedragen.

Een succesvol familiebedrijf is het familiebedrijf dat deze thema’s volledig in balans heeft. Wanneer deze thema’s binnen de familie zijn besproken is er een duidelijk beeld richting de toekomst en zal dit zorgen voor continuïteit.

De bundeling van al deze afspraken wordt vastgelegd in een familiestatuut. Het familiestatuut zorgt voor transparantie, waarborgen, continuïteit van het familiebedrijf en optimaal overleg binnen de familie.

Om de familie en het familiebedrijf optimaal te begeleiden bij het vastleggen van de afspraken is er kennis nodig van het ondernemingsrecht, het personen- en familierecht en de fiscale- en financiële aspecten. Deze kennis is gebundeld binnen Bedrijf & Familie, wat er voor zorgt dat u in één keer het juiste en volledige advies heeft, niet met meerdere adviseurs aan tafel zit en direct kan communiceren met één partij.

Onze adviseurs hebben hun sporen verdiend binnen hun expertise en werken al vele jaren voor diverse familiebedrijven. Voor meer informatie over de achtergronden van onze adviseurs zie over ons.